Religie

Omagiu adus lui Arsenie Boca: Rugăciunea de Sâmbătă care Transformă Vieți

Omagiu adus lui Arsenie Boca: Rugăciunea de Sâmbătă care Transformă Vieți

La peste trei decenii de la trecerea sa în neființă, figura emblematică a ortodoxiei românești, Arsenie Boca, continuă să inspire și să lase o moștenire spirituală profundă. Printre numeroasele sale învățăminte, unul dintre cele mai remarcabile este o rugăciune specială, celebră pentru efectele sale miraculoase.

Această rugăciune era rostită de părintele Arsenie Boca în fiecare sâmbătă seara, având un rol dual: pe de o parte, era un instrument de pregătire spirituală pentru întâmpinarea zilei de duminică, iar pe de altă parte, servea ca protecție împotriva răului. Marele duhovnic a lăsat această rugăciune ca un dar și o îndrumare pentru credincioși, „ajutor ca să intri cu sufletul ușor în biserică și să primești cu bucurie ziua de duminică, dar și pentru paza de vrăji și blesteme”, după cum a lăsat scris marele duhovnic.

Rugăciunea părintelui Arsenie Boca

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi, în toată ziua, să am grijă să mă lepăd de mine însumi, ca nu cumva, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată, păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii noastre.
Uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţă în care Te ţinem fără cercetare, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi desădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei ce Te ține, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă şi vino de Te sălăşluieşte întru noi, dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi minte noastră rămân neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă de noi, că nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvîrşiţi şi cât eşti Tu de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi de Tine prin păcatele noastre. Ci luminează, Doamne, lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi şi să trăim în veci prin viaţa Ta. Lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie!”

Aşa se deschid porţile harului divin

„Rugăciunea este cheia raiului, ea deschide porţile harului divin. Rugăciunea este un gaj, o garanţie a imortalităţii, căci cel ce vorbeşte cu Dumnezeu cu toată sinceritatea, devine mai tare ca moartea, sufletul lui devine nemuritor, iar corpul lui va reînvia în mod glorios”, ne-a lăsat Arsenie Boca sfat înţelept.

Tags:

More Similar Posts

Most Viewed Posts