Noutăți

Onorariile Avocaților în 2024: Creșteri Conform Inflației

Onorariile Avocaților în 2024: Creșteri Conform Inflației

Onorariile Avocaților în 2024: Creșteri Conform Inflației

În zilele noastre, niciun divorț nu mai este ieftin, chiar dacă partenerii nu au multe de împărțit. Începând cu 1 iunie 2024, onorariile avocaților pentru diverse servicii juridice vor fi indexate conform ratei inflației. Această măsură vine după semnarea unui act adițional de către ministrul Justiției, Alina Gorghiu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), Traian Briciu, și procurorul general, Alex Florența.

Indexarea se bazează pe „indicele preţurilor de consum total (IPC) comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada aprilie 2023 – aprilie 2024, de 5,9%”. Astfel, toate onorariile prevăzute în Protocolul încheiat în februarie 2024 vor fi actualizate.

Legea nr. 51/1995 prevede că onorariile pentru asistența judiciară se indexează anual cu rata inflației, comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

Onorarii Actualizate pentru 2024

Protocolul din februarie 2024 stabilește diverse sume pentru procese și cereri, iar din 1 iunie 2024, aceste sume vor fi ajustate astfel:

 1. 510 lei pentru cererile de încuviințare a purtării numelui.
 2. 510 lei pentru cererile de împărțire provizorie a locuinței sau stabilirea domiciliului minorului.
 3. 850 lei pentru cererile de acordare a personalității juridice, autorizarea funcționării și înregistrarea asociațiilor și fundațiilor.
 4. 1.020 lei pentru cererile privind exercitarea autorității părintești, obligația de întreținere, dreptul copilului de a menține relații personale și alte măsuri de protecție a minorului.
 5. 1.020 lei pentru cererile de divorț.
 6. 1.020 lei pentru acțiunile de stabilire sau contestare a paternității.
 7. 1.020 lei pentru cererile privind adopția.
 8. 1.020 lei pentru cererile și procesele în litigiile cu profesioniști, neevaluabile în bani.
 9. 680 lei pentru alte procese și cereri în materia raporturilor de familie și ocrotirea persoanei și minorilor.
 10. 785 lei pentru asistență extrajudiciară și reprezentare în cazurile prevăzute de legi speciale sau convenții internaționale.
 11. 543 lei pentru cererile privind ordinul de protecție (majorat cu 100% în afara orelor de lucru sau în zilele nelucrătoare).
 12. 423 lei pentru cererile de internare nevoluntară (majorat cu 100% în afara orelor de lucru sau în zilele nelucrătoare).
 13. 510 lei pentru recunoașterea unei hotărâri judecătorești străine.
 14. 510 lei pentru plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție.
 15. 1.020 lei pentru cererile privind azilul și refugiații.
 16. 1.020 lei pentru cererile privind regimul juridic al străinilor.
 17. 423 lei pentru cererile de carantinare.
 18. 1.020 lei pentru cererile de evacuare.
 19. 510 lei pentru cererile de evacuare din imobile ocupate fără drept.
 20. 680 lei pentru cererile privind obligația de a face neevaluabilă în bani.
 21. 510 lei pentru alte procese și cereri neevaluabile în bani.
 22. Onorariul pentru asistența juridică acordată victimelor unor infracțiuni grave este limitat la două salarii minime brute pe țară.

Tarife pentru Procese și Cereri Evaluabile în Bani

Pentru procese și cereri evaluabile în bani, tarifele sunt:

 1. 680 lei pentru ordonanța de plată, plus 0,5% din valoarea litigiului, dar nu mai mult de 1.700 lei.
 2. 1.020 lei pentru cererile cu valoare redusă.
 3. 1.020 lei pentru restituirea proprietăților imobiliare, plus 0,5% din valoarea litigiului, dar nu mai mult de 1.700 lei.
 4. 1.020 lei pentru acțiunile de revendicare, plus 0,5% din valoarea litigiului, dar nu mai mult de 1.700 lei.
 5. 785 lei pentru asistență extrajudiciară în cazurile speciale.
 6. 680 lei pentru alte procese patrimoniale, plus 0,5% din valoarea litigiului, dar nu mai mult de 1.700 lei.

Onorariile de 1.020 lei se aplică și în procesele de contencios administrativ, asigurări sociale, proprietate intelectuală și industrială, plus 0,5% din valoarea solicitată, dar nu mai mult de 1.700 lei. Același tarif se aplică și pentru reprezentarea avertizorilor în interes public.

Toate aceste sume vor fi indexate cu 5,9% de la 1 iunie 2024, reflectând ajustarea la inflație.

Divorțul pe cale administrativă poate fi pronunțat de ofițerul de stare civilă dacă soții sunt de acord și nu au copii minori.

Tags:

More Similar Posts

Most Viewed Posts