Religie

Apelul Patriarhului Daniel pentru credința în familie: Rugăciunea și valorile perene unesc generațiile

Apelul Patriarhului Daniel pentru credința în familie: Rugăciunea și valorile perene unesc generațiile

Apelul Patriarhului Daniel: Rugăciunea și credința în familie

Patriarhul Daniel, liderul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj important adresat părinților și copiilor, subliniind importanța rugăciunii în familie pentru formarea caracterului copiilor și pregătirea lor pentru viață. Acest mesaj a fost lansat cu ocazia Duminicii Părinților și Copiilor, pe 4 iunie.

Patriarhul îi îndeamnă pe părinți și copii să adopte și să trăiască adevărata credință în familie, evidențiind rolul central al rugăciunii și al faptelor bune. În cuvintele sale: „Ca persoane botezate în numele Preasfintei Treimi, părinţii şi copiii sunt chemaţi să cunoască şi să trăiască adevărata credinţă în familie, Biserică şi societate, prin rugăciune şi fapte bune, să cultive libertatea şi responsabilitatea, iubirea şi dărnicia, după cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ‘Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi’ (Ioan 8, 31-32)”.

Valoarea comuniunii între generații

Patriarhul Daniel a subliniat și importanța comuniunii între generații, insistând asupra respectului și grijii față de persoanele vârstnice. El a menționat că părinții și copiii ar trebui să vadă în vârstnici nu o povară, ci o sursă de binecuvântare, înțelepciune și iubire milostivă, inspirându-se din exemplul Sfintei Prorocițe Ana, care „‘în vârstă de optzeci şi patru de ani’, aceasta ‘nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni (…), lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim’ (cf. Luca 2, 37-38)”.

Anul 2023: An omagial al pastorației persoanelor vârstnice

Anul 2023 a fost proclamat de Patriarhia Română ca An omagial al pastorației persoanelor vârstnice. În acest context, Patriarhul a adus mulțumiri bunicilor care îi îndrumă pe copii spre biserică, ajutându-i să simtă iubirea lui Dumnezeu și să diferențieze între valorile efemere și cele eterne.

Rugăciunea în formarea caracterului copiilor

Patriarhul Daniel a subliniat rolul crucial al rugăciunii în formarea copiilor, mai ales într-o societate modernă tehnicizată și secularizată. El consideră că „într-o societate tehnicizată şi secularizată, rugăciunea părinţilor şi a bunicilor dreptcredincioşi este esenţială în cultivarea harului Sfântului Botez, în formarea caracterului copiilor, în pregătirea lor atât ca cetăţeni ai patriei pământeşti, cât şi ai patriei cereşti”.

Mesajul de încheiere al Patriarhului Daniel

În încheierea mesajului său, Patriarhul a făcut o rugăciune către Sfânta Treime: „Ne rugăm Preasfintei Treimi, Izvorul vieţii şi al iubirii veşnice, să lumineze şi să umple de pace şi bucurie sufletele copiilor, părinţilor şi bunicilor, spre a fi o binecuvântare pentru Biserică şi pentru poporul român”.

Astfel, apelul Patriarhului Daniel subliniază importanța rugăciunii și a valorilor perene ale credinței în consolidarea legăturilor familiale și intergeneraționale, oferind un ghid spiritual pentru familiile din România.

Tags:

More Similar Posts

Most Viewed Posts