Religie

An Nou plin de Har și Binecuvântări: Mesaj de speranță și unitate pentru toti

An Nou plin de Har și Binecuvântări: Mesaj de speranță și unitate pentru toti

Dragi prieteni de pretutindeni, vă transmit cele mai calde urări pentru un An Nou fericit și plin de binecuvântări. Deși aș putea folosi expresia obișnuită „Sărbători fericite”, ceea ce îmi doresc cu adevărat este ca fiecare dintre voi să cunoască fericirea și binecuvântarea.

În noul an care tocmai a început, să vă călăuzească Bunul Dumnezeu, umplându-vă viața cu zâmbete și inimile cu Harul Duhului Sfânt. Casa voastră să fie prosperă, binecuvântată cu darurile cerului și cu bogățiile pământului!

Vă doresc un An Nou plin de fericire și binecuvântări întru Domnul! La Mulți Ani!

„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvintează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri; înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune.

Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără de tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine , ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o ființă, și a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.”

More Similar Posts

Most Viewed Posts