Generale

E adevărat că păcatele părinţilor se pot răsfrânge asupra copiilor?

E adevărat că păcatele părinţilor se pot răsfrânge asupra copiilor?

Este oare adevărat că greșelile părinților își găsesc repercusiunile asupra copiilor? Răspunsul este categoric nu! Dacă persistăm în această credință, riscăm să subminăm chiar fundamentul botezului în cadrul credinței noastre Ortodoxe. Esența învățăturilor lui Iisus Hristos, reflectată în simbolismul morții și renașterii prin botez, presupune eliminarea păcatelor strămoșești, cu condiția esențială ca viața care urmează să fie încadrată într-un mediu familial sănătos și purificator, asemenea unei noi cristelnițe. Adevărata provocare nu rezidă în ceea ce moștenim, ci în modul în care perpetuăm sau întrerupem aceste moșteniri greșite.

Această perspectivă este detaliată în lucrarea „Creștinism de vacanță” a Preotului Conf. Dr. Constantin Necula, care aduce în discuție importanța mediului familial ca spațiu de renaștere spirituală și de eliberare de poverile păcatelor ancestrale.

Preot Conf. Dr. Constantin Necula, Creștinism de vacanță, Editura Agnos, Sibiu, 2011, p. 129-130 

Tags: ,

More Similar Posts

Most Viewed Posts